ČMIS Kancelář Online Vám nabízí snadný přístup k datům a k pracovní ploše počítače na jakou jste zvyklí odkudkoli, kde je připojení k internetu. A to nejen z Vašeho počítače, ale z jakéhokoli zařízení schopného připojit se k internetu. Co je hlavní? Data jsou dokonale zabezpečena. To vše za stále stejný měsíční poplatek.

 S poctivostí nejdál dojdeš.

 

 (Pro techniky - Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.)

 

Sami na ČMIS Kanceláři online fungujeme interně již od roku 2005. Díky poctivé práci na dlouholetém vývoji Vám můžeme nabídnout dokonale vyladěnou službu, která svým rozsahem uživatelské podpory nemá v ČR konkurenci. Ano, poskytovatelů aplikačního hostingu jsou desítky, ale my se nebojíme srovnání. A to jak s konkurencí, tak s vlastním lokálním IT řešením.

 

Jaké jsou klíčové výhody ČMIS Kancelář Online?

 • Nekompromisní zabezpečení dat. Vsadili byste si na bezpečnost Vašeho současného řešení? Autorizovaný vícestupňový přístup našich specialistů Vám dává jistotu uložení jako v trezoru banky. Jako partner společnosti Microsoft se k aktualizacím a bezpečnostním záplatám dostáváme jako první. Navíc sami zdokonalujeme systémy šifrování a zabezpečeného přenosu dat.

 • Úspora nákladů na investice a údržbu zastaralého IT vybavení. V případě lokálního řešení tyto položky spolknou až 80% veškerých nákladů s IT spojených. Navíc díky tomu, že je ČMIS Kancelář Online poskytována jako služba, můžete využít i daňových výhod.

 • Nemusíte informačním technologiím rozumět. My jim rozumíme za Vás. Zkuste změnit svůj pohled na IT a učiňte z něj strategickou výhodu.

 • Využijte své staré železo bezezbytku. Vaše současné počítače a notebooky nemusíte kvůli nejnovějšímu programovému vybavení upgradovat či měnit za novější. Vaše stroje se stanou pouze zobrazovacím zařízením vzdáleně spuštěných aplikací. O jejich bezproblémový chod se starají výkonné servery umístěné v datovém centru.

 • Nonstop servisní podpora. V případě jakéhokoli incidentu stačí zvednout telefon, ostatní již můžete nechat na nás. Nemusíte čekat, až se Váš ajťák vyspí, nebo až si na Vás udělá čas. Navíc díky dokonale nastavenému automatickému monitoringu výkonnostních limitů a datových toků dokážeme incidentům předcházet. Problémy jsou tak odstraněny dřív než by mohly vůbec nastat.

 • Máte přehled o tom, za co platíte. Faktura za služby neobsahuje pouze jednu holou větu. Podrobný výpis využívaných služeb je samozřejmostí. Nemusíte tak mít obavy z neúčelně vynaložených prostředků.

 

Bezpečnost především...

 • Chráníme to, co je nejcennější. Nedoručujeme data k uživateli, doručujeme uživatele k datům. Aby byla zajištěna nejvyšší bezpečnost a nedocházelo k nechtěným únikům dat, zůstávají data neustále u nás v datovém centru. Šifrovaná a dokonale zabezpečená proti havárii i odcizení.

 • Po síti netečou žádná data, která by mohl nezvaný host zachytit – jsou to jen jedničky a nuly, které říkají kolik je na obrazovce pixelů a jaký má pixel mít barvu. To, co vidí uživatel, je jen zobrazení vzdáleně spuštěné aplikace.

 • Stejně jako stát potřebuje ústavu a zákony, IT potřebuje přesný řád. Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, ISO 20000-1:2005 a Microsoft Partner Silver Hosting, praktikujeme metodiku ITIL. Díky dodržování vnitrofiremních pravidel a procesů dle výše uvedených certifikací Vám můžeme garantovat nejen kvalitu služeb, ale právě maximální bezpečnost.

 • ČMIS Kancelář Online je služba privátní, nikoli veřejná. Oproti podobným produktům velkých společností tak máte jistotu individuálního přístupu a péče o data.

 

Finanční parametry ČMIS Kanceláře Online

 • Nevíte, kolik vaše IT stojí? Nemáte přehled, kolik stojí HW, licence, čas vašeho ajťáka, řešení problémů, kolikrát do roka to musíte řešit vy, majitel firmy? Nechte si zpracovat naší analýzu – nic za to nechceme. I když si ČMIS Kancelář Online neobjednáte, budete aspoň vědět, jak jste na tom s IT náklady.

 • Provozování ČMIS Kanceláře Online je hrazeno paušálně podobně jako telefon, proto nejsou nutné vysoké investice do hardwaru ani licencí za software. Nemusíte držet finanční rezervu pro případ poruch. Náklady spojené s provozem IT jsou tak lehce předvídatelné a pořád stejné.

 • Plaťte podle toho, jak roste váš byznys. Proč si kupujete zbytečně výkonné servery? Využitím našich hostingových služeb můžete začít s malým a levným řešením. Jak roste váš byznys a počet vašich zaměstnanců, roste i Vaše ČMIS Kancelář Online. Samozřejmě to funguje i na opačnou stranu.

 • Za co tedy vlastně ušetříte? Za nákup hardwaru. Za jeho správu a servis. Za zálohování dat a záložní hardware. Za energie. Za lidské zdroje. Navíc pronajaté řešení formou služby nemusíte evidovat v majetku, za všechno kolem IT dostanete jednu fakturu za měsíc. A je to.

 

Nevýhody provozování vlastního lokálního IT řešení

 • Nebezpečí ztráty nebo zneužití firemních dat v důsledku žádného nebo málo bezpečného zálohování, nebezpečí požáru, vloupání, neopatrnosti při úklidu, přepětí (například při bouřce), nebo v důsledku nekalých úmyslů vlastních zaměstnanců, vlivu virů, škodlivých programů a síťového útoku hackerů.

 • Nutnost vlastního IT správce nebo nákladného IT oddělení.

 • Udržování finanční rezervy pro nepředvídatelné události nebo poruchy a pravidelné investice do HW a drahých licencí.

 • Skryté náklady na provoz lokálního řešení, např. vysoká spotřeba elektrické energie.

 • Častější výpadky nebo poruchy a s tím spojené náklady za nevyužitý čas zaměstnanců.

 • Rychlé morální zastarávání lokálních počítačů, nutnost jejich častější výměny, upgrade a pořizování novějších licencí.

 • V průběhu času nedostatečný výkon lokálních počítačů nebo serveru.

 • Poškozením lokálního počítače dochází ke ztrátě nezálohovaných dat, v případě odcizení hrozí vysoké riziko zneužití dat.

 

Říkáte si, že je to všechno mlácení prázdné slámy? Přesvědčíme Vás. Vyzkoušejte naše chytré nástroje. Uvidíte zde všechno černé na bílém.