Bezpečnost dat je naprosto klíčovým tématem týkajícím se všech částí informačních technologií. Přesto je to také jedna z posledních oblastí IT, které firmy věnují pozornost. Data mohou být ohrožena různými způsoby zvenčí i zevnitř, proto jejich ochraně věnujeme mimořádnou pozornost.

 

Pod svícnem bývá největší tma.

 

(Pro techniky - Na místě, nacházejícím se ve spodní části zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální nebo nulový počet paprsků ze zdroje se šířících.)

 

K úniku či zneužití dat může docházet nejrůznějšími způsoby. Nejčastěji ovšem přes vlastní zaměstnance. Svěřením dat profesionálům tak razantně snížíte rizika jejich zneužití či ztráty. Stejně jako byste nepůjčili komukoli svoji kartu s pinem, či klíče od bytu. Co tedy pro Vás můžeme udělat?

  • Bezpečnostní audit. Prověříme současný stav, zjistíme slabiny a odhalíme rizika. Na základě analýzy navrhneme nejlepší řešení.

  • Šifrování dat. Každý z nás má data, která jsou důvěrná nebo natolik důležitá, že jim je potřeba věnovat náležitou pozornost. Jde například o know-how, účetní dokumenty, klientská data – jejich ztráta nebo prozrazení mohou způsobit obrovské komplikace.

  • Penetrační testy. Tak jako je cílem omítkové penetrace proniknout do domovní zdi a zůstat tam, tak je cílem penetračního testu proniknout do vašeho informačního systému. Ať už zvenčí, nebo zevnitř z vnitřní sítě. Když se to nepovede, smekneme před vámi. Když se to povede, navrhneme vám řešení, které průnikům zamezí.