Konzultace a poradenství

Tak, jako ajťáci sedí na firemních večírcích většinou odděleně a tak trochu ve svém světě, tak stejně obtížně se manažerům proniká do oblasti IT. Fungující IT je přitom klíčové pro bezproblémový provoz ostatních oddělení v každé společnosti, ať se jedná o obchod, účetnictví, plánování strategií či komunikaci se zákazníky.

 

Chytrému napověz, hloupého trkni.

 

(Pro techniky - Kategorický imperativ velí při volbě způsobu techniky přenosu intelektuální pomoci směrem k jedinci schopnému samostatného abstraktního myšlení přiklonit se k verbálnímu projevu, zatímco u ostatních subjektů volit přímý prudký tělesný kontakt.)

 

Srozumitelně Vám poradíme s řízením informačních technologií a nastavením IT strategie, vypracujeme ekonomické zhodnocení externí IT správy, pomůžeme Vám zavést IT standardy, poradíme při výběru a implementaci ERP řešení. Prověříme fungování vašeho IT oddělení jak po technologické tak procesní nebo personální stránce. Zpracujeme softwarový i hardwarový audit a prověříme konfigurace serverů.

 

Analýza současného stavu IT oddělení

 • Náplň práce zaměstnanců.

 • Vhodnost využívaných aplikací pro dosažení požadované funkcionality.

 • Využívání podpůrných nástrojů – monitoring, helpdesk.

 • Kontrola nastavení systémů dle „best practices.“

 • Kontrola zacházení s daty dle ISO norem (kategorizace, zabezpečení, skartace).

 

Nastavení procesů v rámci IT oddělení

 • Vytváření a rušení uživatelských účtů.

 • Nastavování oprávnění.

 • Využívání monitorovacích a helpdeskových nástrojů.

 • Evidence SW/HW.

 • Krizové plánování.

 

Implementace podpůrných nástrojů

 • Auditování SW/HW.

 • Firewally s pravidly nastavitelnými dle přihlášeného uživatele.

 • Monitoring využití uživatelských stanic.

 • Monitoring infrastruktury.

 • Helpdesk systémy.

 

Dobrá rada nad zlato.

(Pro techniky - Správně mířené poučení má větší cenu než chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.)

Díky tomu, že nejsme na nikom technologicky závislí, můžeme se vždy rozhodnout pro řešení dle našich nejlepších vědomostí. Nedovolíme si nikdy doporučit technologii nebo produkt, kterým bychom sami nevěřili. Výsledkem je vždy takové řešení, které Vaší společnosti sedne jako "zadnice na hrnec". Důkladnou analýzou Vašich potřeb a díky zkušenostem s technologiemi většiny ověřených výrobců tak dokážeme najít nejlepší cestu například k optimalizaci nákladů, propojení jednotlivých systémů či vyváženého naladění hardwaru se softwarem.